Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Dagpengeforskriften ble fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 16. september 1998.

Se forskriften på lovdata.no