Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. mai 2001 nr. 1451 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

Ny § 3-18-1 første ledd skal lyde: 

(1) Avgiftsplikten omfatter:

Produkttyper

Kjemisk formel

Global warming potential (GWP)

HFK

   

HFK-23

CHF3

             14 800

HFK-32

CH₂ F2

                  675

HFK-41

CH₃ F

                    92

HFK-43-10mee

CF₃ CF₂ CHFCHFCF3

               1 640

HFK-125

CF₃ CHF2

               3 500

HFK-134

CHF₂ CHF2

               1 100

HFK-134a

CF₃ CH₂ F

               1 430

HFK-152a

CHF₂ CH3

                  124

HFK-143

CHF₂ CH₂ F

                  353

HFK-143a

CF₃ CH3

               4 470

HFK-152

CH₂ F CH₂ F

                    53

HFK-161

CH₃ CH₂ F

                    12

HFK-227ea

CF₃ CHFCF3

               3 220

HFK-236cb

CF₃ CF₂ CH₂ F

               1 340

HFK-236ea

CF₃ CHF CHF2

               1 370

HFK-236fa

CF₃ CH₂ CF3

               9 810

HFK-245ca

CHF₂ CF₂ CH₂ F

                  693

HFK-245fa

CF₃ CH₂ CHF2

               1 030

HFK-365mfc

CF₃ CH₂ CF₂ CH3

                   794

PFK

   

PFK-14

CF4

                 7 390

PFK-116

CF₃ CF3

               12 200

PFK-218

CF₃ CF₂ CF3

                 8 830

PFK-3-1-10

CF₃ CF₂ CF₂ CF3

                 8 860

PFK-c318

c-C4 F8

               10 300

PFK-4-1-12

CF₃ CF₂ CF₂ CF₂ CF3

                 9 160

PFK-5-1-14

CF₃ CF₂ CF₂ CF₂ CF₂ CF3

                 9 300

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.