Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24.06. 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 23-2 første og tredje ledd.

I forskrift 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern, skal § 2 tredje ledd lyde:

§ 13-6 fjerde ledd skal gjelde fra 1. januar 2017 for foretak som ikke har hatt plikt til å ha eget risikoutvalg før finansforetaksloven trer i kraft.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen