Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 29. mars 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 11-11 første ledd.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endring:

Ny § 11-7 skal lyde:

§ 11-7. Krav til stadig beløpsmessig balanse

 Sikkerhetsmassens verdi skal til enhver tid utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.