Forsiden

Forskrift om endring i covid-19-forskriften

Personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager

Forskrift om endring i covid-19-forskriften (Lovdata)