Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 9. mars 2017 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5 og § 4-10.

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven gjøres følgende endringer: 

§ 13-3 første ledd annet punktum skal lyde:

            Forvalteren skal registrere de opplysninger som fremgår av forskrift til skatteforvaltningsloven 23. november 2016 nr. 1360 § 7-3-4. 

§ 13-4 annet ledd skal lyde:

(2) Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for uoppfordret gi opplysninger etter forskrift til skatteforvaltningsloven 23. november 2016 nr. 1360 § 7-3-4 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi opplysningene videre til Skattedirektoratet. 

II 

Endringene trer i kraft straks.