Forskrift om utbetaling av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd under covid-19 pandemien

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Se forskriften på lovdata.no