Høring - Om utbetaling av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd under covid-19 pandemien

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien for å kunne utbetale av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd og straffegjennomføring utenfor fengsel under covid-19-pandemien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2021

Vår ref.: 21/807

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (FOR-2020-03-20-368) for å kunne utbetale av uføretrygd og pensjoner ved straffavbrudd og straffegjennomføring utenfor fengsel under covid-19-pandemien.

Ettersom det haster å få plass endringene som reguleres i forskriften, er det satt en kort frist. Høringsfristen er mandag 15. mars 2021.

Med hilsen

Sara Bruvoll
avdelingsdirektør

Annicken Fiskvik
seniorrådgiver

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbud
 • Politidirektoratet
 • Riksadvokaten
 • Sivilombudsmannen