Forskrift om fjellrev som prioritert art etter naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art etter naturmangfoldloven §§ 23 og 24. Ved å prioritere fjellrev vil den komme inn under en ordning som innebærer en særskilt tilpasset forvaltning for arten.

Last ned Forskrift om fjellrev som prioritert art etter naturmangfoldloven (pdf).