Forskrift om overgangsregler for uførepensjon

Forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

Forskriften gjelder beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon når det er innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 fra Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Det samme gjelder når det er innvilget attføringspensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere.

Se forskriften på lovdata.no