Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon

Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden når det også ytes uførepensjon eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Forskriften gir regler om begrensning av samordningsfradrag etter samordningsloven § 23a for uføretrygd fra folketrygden når det ytes enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning som omfattes av samordningsloven § 3 første ledd første punktum samtidig med uførepensjon eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordning.

Se forskriften på lovdata.no