Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om unntak fra taushetsplikt ved rapportering til transaksjonsregister

Fastsatt av Finansdepartementet 19. mars 2020 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-5 tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no