Forslag til endring av forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2012