Forslag til endring i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2009