Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med park- og tivoliinnretninger mv. 2016

Høringen inneholder forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med park- og tivoliinnretninger med nye årsavgifts- og gebyrsatser for 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2016

Vår ref.: 15/1368-3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med park- og tivoliinnretninger med nye årsavgifts- og gebyrsatser for 2016.

Bakgrunn
Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med park- og tivoliinnretninger mv ble fastsatt 19. januar 2012 (heretter ”gebyrforskriften”). Park- og tivolitilsynet skal være selvfinansierende gjennom avgifter og gebyrer.

Nye gebyrsatser for 2016
Det foreslås at årsgebyr for tilsyn med park- og tivoliinnretninger justeres opp med ca. 10 %  for å dekke kostnadene ved tilsyn.

I forslaget til satser for 2016 foreslås det å fjerne skillet mellom faste og omreisende innretninger, slik at omreisende ikke lenger blir begunstiget med et lavere årsgebyr enn faste innretninger i samme kategori. Etter departementets oppfatning foreligger det ikke grunnlag for å operere med lavere satser for omreisende innretninger da arbeidsmengden og kostnaden med stedlig tilsyn anses å være tilnærmet lik. Forslaget fører til reduksjon i antall årsgebyrkategorier for park- og tivoliinnretninger.

I forslaget ligger også en justering av timepris på fakturerbart tilsyn med park- og tivoliinnretninger fra kr 1 385,- til kr 1 400,-. Dette tilsvarer timeprisen for tilsyn med taubaner, som også er underlagt Statens jernbanetilsyn. Justeringen begrunnes med at det ikke er noen grunn til ulik timepris for de to områdene.

Årsavgifts- og gebyrsatsene for 2016 fremgår av  vedlagte forslag til endringsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene er nødvendige for å sikre at tilsynet er selvfinansierende, jf. gebyrforskriftens § 1. Forslaget til gebyrøkningen er videre i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for gebyr og avgiftsfinansiering (R-112/2015).

Høringsfrist
Eventuelle kommentarer sendes departementet innen 8. april. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2473284.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen                                                                        

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else-Karin Øvernes

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Forslaget til endringer finner du her, som pdf-fil:
Endringer_i_gebyrforskriften_tivoli.pdf

ALLAN TIVOLI PARK Allan Jakobsen ENK
Barnas Dag AS
Barnas Dag i Porsgrunn
Barnas drøm
Bergen Gokartsenter AS
Bjorli Aktivitetspark DA
Bjørneparken AS
Bletunet Eventyr As
Blånisselandet i Målselv A/S
Bulder Lekeland AS
Bø Sommarland AS
Carting AS
CrosskartRingen A/S
Dyreparken Hotel AS
Egedes Tivoli
EKT AS Langedrag Naturpark
Glomsmyra Motorklubb
Go Kart Utleie DA - Ålesund
Go Rally Team Building a/s
Gudbrandsdal Gokart v/Svein-Tore Åmodt
Halstenrud Gokartutleie
Hamar Gokart
Hansens Leiekart
Harald Huysman Karting AS
Heitmann A/S
Hoppeloppeland Norge AS
Hoppeslott AS
Hugos Tivoli AS
Hunderfossen Familiepark AS
Karo Gokart Karolis Barsciauskas
Kartutleie AS
KBE Events AS
Kinsarvik Gokart ANS
Klatreskogen AS
Klatring på Grensen AS
KNA Klepp Karting Klubb
Kongsberghallen Karting
Kristiansand Dyrepark ASA
Leo`s Lekeland Bærum
Leo's Lekeland Forus A/S
Leos Lekeland Norge AS
Leo's Lekeland Norge AS, avd. Kr.sand
Leos Lekeland Norge AS, avd. Tromsø
Leos Lekeland Norge AS, avd. Trondheim
Lillehammer Olympiapark AS
Lilleputthammer Lekeland AS
Lund Gruppen A/S
Lunds Tivoli
ME Drift AS - KNA Varna Banen
Mega Fun AS
Megazone AS
Metro Bowling og Lekeland Sandefjord
Mjøsa Ferie og Fritidssenter AS
Moheia Fritidspark
Molde Gokartsenter A/S
NAF Bodø og Omegn Gokart
NAF Lofoten Motorsportklubb
Namsskogan Familiepark AS
Per-Åke Bergströms Tivoli AB
Peter Bergströms Tivoli AB
Peter Pan Tivoli AB
Rudskogen Motorsenter AS
Rødskjær Raceway
Skien Gokartutleie AS
Skoghs Nöjesfält AB
Stavanger Karting AS
Tangen Dyrepark
Thomas Tivoli AS
Thomas Tivoli Park DK
Trento AS
Tusenfryd AS
Ullevål Stadion Idrett AS
Unni Olsen
Valldal Aktivitetspark AS
Vamoen Motorsportsenter AS
Villkatt Gokarting Innendørs
Norges Cirkus- og Tivolieieres Forening
Bad, park og idrett

Departementene
Sysselmannen på Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NHO
YS
Virke
TEKNA