Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med park- og tivoliinnretninger mv. 2016

Høringen inneholder forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med park- og tivoliinnretninger med nye årsavgifts- og gebyrsatser for 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2016