Høring - Forslag til ny tivolilov

Ny lov harmoniseres i stor grad med forslaget til ny taubanelov, og vil danne grunnlaget for tilsynsmetodikken for både taubaner og park- og tivolianlegg. Ansvaret for å gjennomføre tilsynet på begge områder er delegert til Statens jernbanetilsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2016