Fritids- og småbåtloven

LOV 1998-06-26 nr 47 Lov om fritids- og småbåter

Se loven på lovdata.no