Saksgang: Vannscooter

Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter). Opphevelse av vannscooterforskriften - vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.
Følg saken