Høring - utkast til forskrift om bruk av vannscooter

Miljøverndepartementet ønsker et bedre system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter, ettersom bruk av vannscooter lett kan komme i konflikt med både miljø og sikkerhetshensyn. Miljøverndepartementet har derfor utarbeidet utkast til forskrift om bruk av vannscooter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2011

Resultat av høring

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Norsk Lovtidend)