Høring - Forslag om forskrift om bruk av vannscooter

Bakgrunnen for forslaget er den foreslåtte endringen i småbåtloven § 40 om bruk av vannscootere, som nylig har vært på høring. Lovforslaget innebærer at det generelle forbudet mot bruk av vannscootere oppheves, og at det gis nærmere regler om bruk av vannscooter i forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2013

Resultat av høring

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Norsk Lovtidend)