Høring - Endring i småbåtloven om bruk av vannscootere

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 om bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2013