Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.03.2017