Snøscooter

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Forsøksordning om fornøyelseskjøring med snøscooter

Endringer i lovverket om motorferdsel i utmark.

Følg saken