Historisk arkiv

Starter forsøksordning for snøscooterkjøring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen iverksetter og utvider en forsøksording som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.

- Vi har startet arbeidet med å følge opp regjeringsplattformen, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden 2014-2018 med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner.

Nå utvides ordningen slik at alle kommuner som har meldt sin interesse får delta. Samlet sett dreier det seg litt over 100 kommuner.

- Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og vi har tillit til at kommunene er sitt forvalteransvar bevisst, sier Sundtoft.

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir rammer for forsøket. Forskriften må vedtas i den enkelte kommune og sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Miljøverndepartementet for stadfesting. Forskriften finner du her.

Departementet kommer om kort tid med et informasjonsskriv til de aktuelle kommunene om hvordan forsøksordningen skal iverksettes i praksis.

Miljøverndepartementet starter nå også arbeidet med et høringsbrev om endringer i lov om motorferdsel i utmark med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring på vinterføre.