Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.06.2013

Følg saken Snøscooter