Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften - identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185

Identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185 likestilles med identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 for så vidt gjelder krav til reisedokumenter for innreise i Norge og unntak fra visumplikten.

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

 

Kopi: Arbeidsdepartementet

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

Vår ref.

 

 

Dato

G-03/2011

201013152-KSTO

14.02.2011

 

 

G-03/2011 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185

 

Justis- og politidepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 2-8 og 3-1, samt vedlegg 8. Endringene trådte i kraft 11. februar 2011.

Endringene innebærer at identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185 likestilles med identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 for så vidt gjelder krav til reisedokumenter for innreise i Norge og unntak fra visumplikten.

 


Med hilsen

 

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
seniorrådgiver

                                                                                                                     

                                                                                              Kari Stokkeland
                                                                                              seniorrådgiver

                                                                                                                     

         

 

 

VedleggEndringsforskrift