Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benefiserte saker

Til berørte 

 

Nr.
G-14/2010
Vår ref 
201003281
Dato
16.12.2010

   

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benefiserte saker

I
1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 905 med virkning fra 1. januar 2011.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesatsen som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II
Stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd er fortsatt regulert av Justis- og politidepartementets rundskriv G-04/2004.

Med hilsen


Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør                                        Carl Håkon Andersen
                                                                 rådgiver