Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

Hensikten med prosjektet er å formidle erfaringer fra nylig sammenslåtte kommuner til kommuner som slås sammen fra 2020, med vekt på hvordan kommunene har arbeidet med måloppnåelse, på hvilke gevinstområder og når gevinster eventuelt er blitt realisert.

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing (pdf)