Groruddalssatsingen: Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forslag til handlingsprogram for programområde 4 for perioden 2007-2001

Groruddalssatsingen: Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Forslag til handlingsprogram for programområde 4 for perioden 2007-2011