Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2008-2009

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-6 og 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Etter forslag fra enkelte institusjoner er det foreslått endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005. Endringsforslagene omfatter § 4-1 Spesielle opptakskrav, og bør etter departementets vurdering kunne gjelde fra og med opptak til studieåret 2008-2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2007

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-6 og 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Etter forslag fra enkelte institusjoner er det foreslått endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005. Endringsforslagene omfatter § 4-1 Spesielle opptakskrav, og bør etter departementets vurdering kunne gjelde fra og med opptak til studieåret 2008-2009.
(27.06.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste

Forslag om endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Høringsbrevet og høringsnotatet (endringsforslaget) vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. desember 2007. Se Lovdata for oppdatert forskrift. Se også departementets rundskriv F-19-07 for nærmere informasjon om endringene.