Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013

Samferdselsdepartementet er i ferd med å starte arbeidet med å gjennomføre nytt anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013. I den forbindelse ønsker departementet å gjennomføre en høringsrunde og å invitere til drøftingsmøte med fylkeskommunene, som ledd i utformingen av anbudsvilkårene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2011