Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013

Samferdselsdepartementet er i ferd med å starte arbeidet med å gjennomføre nytt anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013. I den forbindelse ønsker departementet å gjennomføre en høringsrunde og å invitere til drøftingsmøte med fylkeskommunene, som ledd i utformingen av anbudsvilkårene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2011

I denne høringssaken foreligger det ikke eget høringsnotat. Se høringsbrev for detaljer.

Likelydende høringsbrev 1 sendt til:
Finnmark fylkeskommune
Troms Fylkeskommune

Likelydende høringsbrev 2 sendt til:
Avinor AS
BARIN
Danish Air Transport
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Lufttransport AS
NHO Luftfart
Norwegian Air Shuttle ASA
Scandinavian Airlines Norge AS
Widerøe's Flyveselskap AS - Bodø

Til toppen