Høring - Delegering av markedsovervåkingsfunksjonen fra Samferdselsdepartementet til Statens jernbanetilsyn - Endring av lisensforskriften

Høringen gjelder utkast til endringer i forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å traffikere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2008

Høringen gjelder utkast til endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å traffikere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 5. mars 2008.

 

Høringsbrevet er sendt til:

 • Akademikernes Fellesorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • CargoNet AS
 • Finansdepartementet
 • Flytoget AS
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Jernbaneverket
 • Konkurransetilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Malmtrafikk AS
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norsk Togoperatørforening
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Ofotbanen AS
 • Statens jernbanetilsyn
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen