Høring - Delegering av markedsovervåkingsfunksjonen fra Samferdselsdepartementet til Statens jernbanetilsyn - Endring av lisensforskriften

Høringen gjelder utkast til endringer i forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å traffikere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2008

Høringen gjelder utkast til endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å traffikere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).