Høring - Difis rapport om gjennomgangen av forbrukerapparatet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomgår i rapporten organiseringen av- og arbeidsdelingen mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2015