Høring - endring av funksjonstiden til politidirektørens åremål m.m.

Justis- og politidepartementet foreslår å endre funksjonstiden til direktøren for Politidirektoratet ved at hovedregelen for åremål med seks års funksjonstid med mulighet til gjenoppnevning en gang i seks år skal gjelde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2008