Ot.prp. nr. 33 (2008-2009)

Om lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet)

Om lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget