Høring - endring av klageregler i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Kulturdepartementet sender med dette forslag til endring av klageregler i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.11.2016