Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2015

Vår ref.: 15/1557

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Høringen er åpen også for andre enn de som står på høringslisten.

Høringsfristen er 1. august 2015.

 

Med hilsen                                                                        

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Astrid Zachariassen
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

Offentlige etater og enheter

Datatilsynet
Fylkeskommunene
Hjelpelinjen For Spilleavhengige
Kommunesektorens organisasjon
Korus-Øst
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotterinemnda

Andre

Actis
Akan
Amnesty International Norge
Autismeforeningen
Barnekrefftforeningen
Blå Kors Senter
Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet
Brystkreftforeningen
Care Norge
Caritas Norge
Cerebral Parese-foreningen
De 10 Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Diabetesforbundet
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
Flyktninghjelpen
Forbrukerombudet 
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Greenpeace Norge
Harry Benjamin ressurssenter
Hørselshemmedes landsforbund
Korpsnett Norge
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning
Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte
Landsforeningen for Polioskadde
Landsforeningen Uventet Barnedød
Landsrådet For Norske Ungdomsorganisasjoner
Mercy Ships Norge
Miljøagentene
Myalgisk encefalopatinettveket i Norge (MENIN)
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
NHO
NORILCO
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bingo- og lotteriforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kfuk-Kfum
Norges kvinne og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk epilepsiforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag For Funksjonshemmede
Norsk Forening For Spillproblematikk
Norske kvinners sanitetsforening
Norsk Musikkråd
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Rikstoto
Norsk Teaterråd
Norsk Tipping AS
Norske Redningshunder
Plan Norge
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Right to Play
Rådet for Psykisk Helse
Spillavhengighet - Norge
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen SOS Barnebyer Norge
Tippekommisjonærenes Landsforening
WWF - Norge
ADHD Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Astma- og allergiforbundet
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Multippel Sklerose forbundet
Forbundet mot rusgift
Norges bedriftsidrettsforbund
Den Norske Turistforening
Hest og Helse
Mental Helse

Til toppen