Høring - endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2015