Høring - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finansdepartementet sender på høring endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.05.2018