Høring - endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

Departementet foreslår endringer i loven for å sikre fortsatt multimedialitet, altså at loven skal gjelde uansett hvilket medium dokumentene er utgitt på. Det foreslås også en regulering av forholdet til personvernhensyn ved lagring og bruk av pliktavleverte dokumenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2013

Vår ref.: 11/673

Høring - endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument.

Departementet foreslår endringer i loven for å sikre fortsatt multimedialitet, altså at loven skal gjelde uansett hvilket medium dokumentene er utgitt på. Det foreslås også en regulering av forholdet til personvernhensyn ved lagring og bruk av pliktavleverte dokumenter.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte står også fritt til å uttale seg om forslaget til lovendring.

Vi ber om at høringssvarene blir sendt elektronisk til følgende e-postadresse: postmottak@kud.dep.no.

Høringsfrist er 25. januar 2013.

 

Med hilsen

 

Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef  

 

Nina Børge-Ask
seniorrådgiver

Høringsinstanser:

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Universitetene

Høgskolene

 

Abelia 

ALT

Altibox 

Amnesty International Norge

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkivverket

Barneombudet

Bedriftsforbundet

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge 

Brønnøysundregistrene

Civita

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening 

Den norske Forfatterforening   

Den norske Forleggerforening

Den norske legeforening

Det Norske Komponistfond   

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elektronisk Forpost Norge 

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

FolkOrg   

FONO   

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet Frie Fotografer 

Forskerforbundet 

Forskningsstiftelsen FAFO

Fribit  

Get  

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører 

GRAMART 

GRAMO  

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

ICJ Norge, c/o adv. Jon Wessel-Aas

IFPI Norge  

IKT Norge

Institutt for Samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kabel Norge  

Kopinor   

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lederne

Mediebedriftenes Landsforening  

Medietilsynet

Musikernes fellesorganisasjon 

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

NAViO   

NextGenTel 

NITO

NOPA   

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges Fotografforbund   

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

NorSIS

Norsk Artistforbund 

Norsk Bibliotekforening 

Norsk Billedhoggerforening 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

Norsk Filmforbund  

Norsk Filmklubbforbund 

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening 

Norsk Kritikerlag  

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund 

Norsk Musikkforleggerforening 

Norsk Oversetterforening   

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening 

Norsk Rockforbund   

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk Sceneinstruktørforening 

Norsk Skuespillerforbund   

Norsk Videogramforening  

Norske Arkitekters Landsforbund 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere 

Norske Billedkunstnere   

Norske Dansekunstnere   

Norske Dramatikeres Forbund 

Norske film- og TV-produsenters forening 

Norske filmbyråers forening  

Norske Filmregissører  

Norske Grafikere  

Norske Kunsthåndverkere 

Norske Reklamefotografer 

Norske Scenografer   

Norske Tekstilkunstnere 

NORWACO   

NRK AS   

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

P4 Radio Hele Norge  

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening   

Samisk Kunstnerråd   

Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO)

SBS Radio Norge AS   

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens Innkrevingssentral

Statistisk Sentralbyrå

Tegnerforbundet   

Teknologirådet

Tele2 Norge AS

Telenor  

TONO    

TV 2 AS  

TVNorge AS 

Unge Kunstneres Samfund 

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)