Høring - Endringer i viltloven og rovviltforskriften – nødverge, bruk av åte

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) og forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2008