Prop. 75 L (2009–2010)

Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. ­(nødverge, bruk av åte)

Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. ­(nødverge, bruk av åte)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget