Høring - Europarådet - Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk - høring av rapportutkast

Norge rapporterer hvert tredje år til Europarådet på oppfølgingen av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten). Norges femte rapport skal leveres i 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011