Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Status: På høring

Høringsfrist: 15.06.2018