Høring - Forskrift om nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 13. juni 2016, hvor det blant annet ble lovfestet en ny bestemmelse (§ 4-14) som omhandler den Nasjonale vitnemåls- og karakterportal. Departementet sender nå på høring forslag om ny forskrift som skal gjelde for Vitnemålsportalen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.12.2016