Høring - forslag om å oppheve regler i eiendomsmeglingsforskriften om nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev

Departementet sender med dette på høring forslag om å oppheve eiendomsmeglingsforskriften § 4-3, som stiller nærmere krav til eksamen for eiendomsmeglerbrev.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2015