Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen

Forslag til eventuell videreføring av Forskrift 6. oktober 2010 nr. 1122 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010