Høring - Forslag til endring av definisjonen av når en handling er begått "offentlig" i straffeloven 1902 - ytringer mv. fremsatt på internett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2012