Prop. 53 L (2012–2013)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget