Høring - forslag til endring av forskrift 2009/238 om grasrotordningen

På bakgrunn av de erfaringer man har høstet av ordningen er det ønskelig med en endring i reglene for grasrotandel.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2010