Forslag til endring av regnskapsførerforskriften på bakgrunn av tjenesteloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2009